BYTRON s.r.o. - idatabaze.czSpráva nemovitostí, budov - idatabaze.cz

Nebojte se změnit správce, správa domů s námi je tím správným řešením.

Po Vašem rozhodnutí Vám pomůžeme:

 • se svoláním shromáždění společenství vlastníků jednotek (dále jen SVJ) k odsouhlasení změny správce domu

 • s výpovědí původnímu správci domu

 • se seznamem dokumentů náležejících SVJ pro změnu správy domu a potřebných pro plynulý přechod domu

 • s uzavřením smlouvy na novou správu domu

 • Vyřídíme za Vás:

 • oznámíme všem dodavatelům služeb, se kterými má SVJ smluvní vztah, změnu správce domu a zasílací tzv. korespondenční adresy

 • oznámíme všem vlastníkům v domě formou předání aktuálního předpisu plateb datum změny správce domu s uvedením nových kontaktů

 • Seznam dokumentů pro změnu správy domu

  Od původního správce domu je nutné si převzít:

 • Seznam vlastníků popř. nájemníků

 • Pasporty bytů

 • Projektovou dokumentaci domu

 • Prohlášení vlastníka

 • Hospodaření domu za minulé období

 • Odečty médií (vodoměry, poměr. měřiče tepla) v bytech za minulé období

 • Vyúčtování služeb za poslední rok + směrnice na rozúčtování nákladů za služby

 • Výše záloh za poslední rok (rozúčtovací klíč)

 • Platné předpisy plateb ( výpočtové listy ) jednotlivých vlastníků

 • Seznam prováděných revizí na domě

 • Seznam smluvních vztahů s dodavateli služeb pro dům případně přímo Smlouvy s dodavateli

 • Návody k technologiím domu (např. kotelny, výtahy a pod.)

 • Email : bytron@bytron.cz                    Hudečkova 669/4, Děčín I                    Fotografie na tomto webu je umístěna se souhlasem autora                    TOPlist